O nama

vit-invest-kontakt

Dokumenti kompanije VIT INVEST
Potvrda o izvrsenoj registraciji
Podaci za identifikaciju
Potvrda o PDV

Shodno potrebama grada Pančeva za stambeno poslovnim objektima na atraktivnim lokacijama, firma D.O.O. “VIT Invest” nastala je oktobra 2006 godine. Samim osnivanjem dobija svoju konačnu formu organizovanja, te postaje društvo sa ograničenom odgovornošću. Osnovna ideja firme je bila da bude investitor i organizator gradnje poslovnih i poslovno-stambenih objekata u Pančevu. “VIT Invest” obezbeđuje kvalitetnu izgradnju, nadzor i dokumentaciju objekata, kroz poslovnu saradnju sa pojedincima,koji traže garantovani kvalitet. Vizija preduzeća je – biti prepoznatljiva kompanija po profesionalnom odnosu prema kupcu, kvalitetu proizvoda izraženom najsavremenijom tehnologijom po najvišim standardima. Uprava preduzeća smeštena je na jednoj lokaciji, u prostorijama sopstvenog vlasništva. Preduzeće posluje sa dobrim bonitetom, bez kreditnih obaveza. Sve svoje obaveze preduzeće izmiruje primerno, poštujući poslovni moral, te se time odlikuje kao efikasna, precizna i kao konkurent u ceni . Firma je razvila sopstvene standarde koji garantuju kvalitet objekata, tehničku ispravnost dokumentacije koja se izrađuje,realne cene, kao i poštovanje dogovorenih rokova. Postala je sinonim za stručnost, poštenje, sigurnost i kvalitet.

Izgradnja i kupovina stanova u poslednje vreme česta je tema u javnosti. S’toga se ponuda preduzeća  ogleda u kvalitetno izgrađenim stanovima svih struktura, kao i garažama i parking mestima u sklopu izgrađenih objekata. Kvalitet gradnje, instalacija i opreme mora zadovoljavati sve kriterijume i standarde. Menadžment preduzeća zajedno sa svim zaposlenima se svakodnevno trudi da poboljša kvalitet celokupne usluge, kao i sam kvalitet gradnje gde god je to moguće, svakodnevno učeći i usvajajući savremene tehnologije kada je gradnja u pitanju. Poseban akcenat se stavlja na odabir saradnika koji takođe imaju veoma značajnu ulogu u poslovanju preduzeća. Svi objekti koji su izgrađeni ili se grade od strane “VIT Invest” preduzeća ,poseduju od samog početka sve potrebne dozvole i dokumentaciju i odmah po zavrsetku se redovnim postupkom uknjižavaju u zemljišne knjige. Misija preduzeća se ogleda u tome da pored ekonomskog opravdanja sopstvenog postojanja na tržištu, u svakom segmentu poboljša kvalitet sopstvenog proizvoda, a samim tim i kvalitet života kupca. Dokaz da je ovakva misija,koja predstavlja svakodnevnu vodilju za sve zaposlene u “VIT INVEST-u ” ispravna, je veliki broj zadovoljnih kupaca, od kojih velika većina danas predstavlja prijatelje ovog preduzeća i njegovo najveće priznanje i ponos.

Sa poštovanjem direktor :
Igor Vukotić